Para İade Kampanyası

FINISH “%100 PARA İADE GARANTİSİ” KAMPANYASI

 

 

  

Iade Formunu Indirmek İcin Lutfen Tıklayın.

KATILIM KOŞULLARI

Finish para iade kampanyası (“Kampanya”) Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza 10 C K:7-8-9 34349 Fulya Beşiktaş-İstanbul adresinde yer alan Reckitt Benckiser Temizlik Malzemesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“RB”) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kampanya 15 Nisan 2018 (00.01 TSİ) – 15 Temmuz 2018 (23.59 TSİ) tarih ve saatleri arasında gerçekleşecektir.

Kampanya’ya dahil ve dolayısıyla para iadesine konu ürünler; i) Finish Parlatıcı 400ml ve 800ml, ii) Finish Makine Temizleyici Sıvı 250ml ve 250mlx2’li paket, iii) üzerinde “denemeniz için özel fiyat” yazmayan standart tekli veya ikili Finish Deo.  Burada sayılanlar dışında yer alan paket uygulamaları işbu Kampanya kapsamına dahil değildir. 

Finish Parlatıcı 400ml ve 800ml, Finish Makine Temizleyici Sıvı 250ml ve 250mlx2’li paket, Finish Deo -üzerinde “denemeniz için özel fiyat” yazmayan standart tekli veya ikili paket-  olmak üzere toplam 3 adet ürün için iade formu düzenlenebilir.

Kampanya tarihleri arasında yukarıda belirtilen Finish ürünlerinden herhangi birini alan ve ilgili ürünü satın aldıktan sonra 30 (otuz) gün içinde herhangi bir nedenle üründen memnun kalmayan tüketicilere her ürün çeşidinden en fazla 1 adet olmak üzere toplamda 3 adet ürün tutarını talep edebilecekler ve işbu katılım koşullarındaki şartları tam ve eksiksiz yerine getirmeleri halinde ödemiş oldukları bedeli iade alabileceklerdir. 

Aynı kimlik bilgileri ile yapılan başvuru, her ürün adedi için 1 (bir) tane olmak üzere aynı zamanda veya farklı zamanlarda en fazla 3(üç) ürün için yapılabilir. Dolayısıyla, aynı kimlik bilgileriyle en fazla 3 (üç) iade formu düzenlenebilir.  Herhalükarda aynı hane ve/veya aynı banka hesap numarası ile birden fazla kişi başvuramaz.

Ürünlerin tutarının iade edilebilmesi için finish.com.trsitesindeki iade formunun basılı şekilde ad, soyad, T.C. kimlik numarası, e-mail, cep telefonu, banka hesap numarası ve adres bilgileri ve formda yer alan tüm sorular ile birlikte doğru ve eksiksiz doldurularak ürünün/ürünlerin kendisi ve ürünlerin satın alındığını gösteren alışveriş belgesi (fiş ve/veya fatura) ile birlikte ürün alım tarihinden en geç 30 (otuz) gün sonra ve herhalükarda en geç 2 Ekim 2017 tarihi saat 17.00 TSİ’ye kadar ulaşacak şekilde Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza 10 C K:7-8-9 34349 Fulya Beşiktaş-İstanbul adresine karşı ödemeli MNG kargo yoluyla ve 73719384 alıcı ismiyle gönderilmesi gerekmektedir. MNG kargo dışında farklı bir kargo şirketi ile yapılan gönderimlere ilişkin kargo ücreti göndericiye aittir.

Kampanya kapsamındaki iade talebi iletilen ürünlerin 15 Nisan 2018 (00.01 TSİ) – 15 Temmuz  2018 (23.59 TSİ) tarihleri arasında satın alınmış olması gerekmektedir. Bu tarihler arasında satın alındığı alışveriş belgesi (fiş-fatura) ibrazı ile ispat edilemeyen ürünler için iade yapılmayacaktır. Ürün ile birlikte ibraz edilecek fiş ve/veya faturanın içerisinde ürünün adı ve fiyatı açık bir şekilde belirtilmelidir. Ürünün ayırt edilemediği fiş veya faturalar değerlendirme kapsamına alınmayacaktır.

16 Temmuz 2018 tarihinden sonra ulaşacak kargolar kabul edilmeyecek ve teslim alınmayacaktır. Kargoda yaşanacak gecikmelerden ve belirtilen tarihten sonraki gönderimlerin teslim alınmamasından dolayı RB sorumluluk kabul etmez.

Ürün ulaştıktan ve gerekli katılım koşullarının tam ve eksiksiz yerine getirildiği RB tarafından onaylandıktan sonra, fiş-faturadaki KDV dahil ürün tutarı, tüketicilerin belirtmiş olduğu banka hesabına RB tarafından 7 iş günü içerisinde yatırılacaktır. Yapılacak ödeme, yetkili RB çalışanı tarafından RB nam ve hesabına gerçekleştirilecektir. Banka hesap numarasında yanlışlık veya eksiklik olması nedeniyle para iadesinin gerçekleşmemesi halinde RB’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kampanya’ya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir, internete bağlantı ücreti katılımcıya aittir. İşbu Katılım Koşulları Madde 18 ve 20’deki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla isteyen herkes Kampanya’ya katılabilir. Katılım için herhangi bir ticari koşul aranmamaktadır.

Kampanya’ya sadece bireysel tüketiciler katılabilir. Belirli bir üründen bir seferde birden çok satın alım (toplu alım) yapılmış olması halinde, Kampanya bu alımlardaki her Finish ürün çeşidinden en fazla 1 tanesi için geçerli olacaktır.

Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı para iadesi hakkı kazanamayacak olup, RB’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

RB, Kampanya’ya katılım esnasında katılımcıların kişisel bilgisayarları, cep telefonları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara ve/veya cep telefonlarına yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Kampanya kapsamında verilen hesap bilgileri iade talebinde bulunan tüketicilerin kendilerine ait olmalıdır. Farklı hesap bilgilerinden kaynaklanacak sorunlardan dolayı RB sorumlu değildir.

Kampanya’ya katılıma ilişkin tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde sunulması gereklidir. Kampanya’ya katılım sırasında tüketicilerin iade talep formundaki eksik veya yanlış verilen iletişim-hesap bilgileri veya tüketicilerden kaynaklı sebeplerden dolayı iadenin gerçekleşmemesinden RB sorumlu değildir. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, Kampanya katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. RB katılımcıların Kampanya’ya katılım uygunluğunu doğrulama ve Kampanya’ya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.

Kampanya’ya katılan katılımcıların sunmuş oldukları kişisel bilgiler RB’nin Kampanya kapsamındaki kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli olduğu ölçüde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenir. Kişisel bilgilerin işlenmesi ve korunması hakkında ayrıntılı bilgi için finish.com.trsitesinde yer alan Reckitt Benkiser – Global Gizlilik Politikası ile konu özelinde Finish "%100 Para İade Garantisi" Kampanyası Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni’ni ziyaret ediniz.

Kampanya’ya RB çalışanları veya 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, katılmış olsalar dahi para iadesine hak kazanamazlar ve RB’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kazanılan hak devredilemez, satılamaz, nakde veya mala çevrilemez.

Kampanya’ya Türkiye Cumhuriyeti dışından katılımda bulunulamaz, bulunulsa da para iadesine hak kazanamazlar. Aynı şekilde Kampanya’ya yalnızca Türk vatandaşları katılabilir.

Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta RB’nin kayıtları esas alınacaktır.

RB Kampanya kapsamındaki iade taleplerini kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Kampanyaya katılan herkes, Kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde münhasıran RB tarafından yapılacaktır. RB bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için finish.com.trinternet sitesini düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

Koşullar ve kuralların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Kampanya’ya katılan kullanıcı, Kampanya kapsamında paylaştıkları her türlü bilginin kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kampanya’ya katılan kullanıcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi ve görsel veya işitsel materyali iletemez. Aksi taktirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıya aittir. RB ve bağlı şirketleri sorumluluk kabul etmemekte olup ilgili üçüncü kişilerin herhangi bir hak talebinde bulunması halinde RB’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını bu konuda tek muhatabın kendisi olduğunu katılımcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 0212 326 9600 nolu Kampanya Danışma Hattı’ndan öğrenebilirsiniz.

Katılımcılar tarafından gönderilecek iade formları RB Tüketici İlişkileri adına gönderilmelidir.